Hướng dẫn chỉnh sửa Not Found 404 trên Plesk Win 11

Để đổi lại giao diện của trang Not Found 404 trên Plesk Windows 11 như hình:


Bạn làm theo hướng dẫn sau:

Đăng nhập vào Control Panel ~> vào tab Websites & Domains ~> vào mục File Manager ~> vào thư mục error_docs ~> chỉnh sửa vào file Not_Found.html

tương tự trong thư mục này cũng chứa các templates thông báo lỗi khác và bạn chỉ việc sửa lại các files này .

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 2 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (11 Oy)