News

Jun 26th Hướng dẫn sử dụng Socks5 có User + Pass với Firefox

Hiện tại chỉ có một số trình duyệt hỗ trợ Socks5 bảo mật kèm theo User + Pass. Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn sử dụng được Socks5 với firefox khi có bảo mật bằng mật khẩu. Bước 1: Cài Đặt Firefox bản mới nhất Bước 2:  Cài đặt addon Proxy Toggle Bước 3: Cấu hình ... Read More »

Apr 7th Điều chỉnh giá tên miền Quốc Tế và Việt Nam

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia .VN và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư 208). Có hiệu lực thi  hành từ ngày 1/1/2017, Thông tư 208 thay thế cho Thông ... Read More »