Proxy/Socks5 IPv4

Block 5 Địa chỉ IPv4 Việt Nam dạng Socks5

Dịch vụ cung cấp Proxy/Sock IPv4 dùng cho PC, Laptop, Smart Phone, NOX....
- IP Address v4 tĩnh được cấp riêng, không sử dụng chung với người khác.
- Sử dụng tốt với Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Edge, IE
- Ẩn danh hoàn toàn. Không thể kiểm tra IP Address thật.
- Băng thông quốc tế lớn, mạng ổn định.
- Hỗ trợ vào tất cả các website và đa dịch vụ. Vì hầu hết website trên thế giới đều hỗ trợ IPv4.

  • 100GB/tháng Bandwidth
  • 100Mb/s Network
  • Việt Nam Datacenter
Proxy/Socks5 US Dedicated IP

Dịch vụ cung cấp Proxy/Sock IPv4 dùng cho Firefox
- IP Address v4 tĩnh được cấp riêng, không sử dụng chung với người khác.
- Sử dụng tốt với Firefox
- Không hỗ trợ ETSY

  • 100GB/tháng Bandwidth
  • 100Mb/s Network
  • USA Datacenter