VPS Windows 129

129,000 đ
1 Tháng
Core:1 vCPU Ram:1GB Ổ cứng SSD:20GB IPv4 Dedicated:1 IP 100Mbps:Network Việt Nam:Datacenter

VPS Windows 250

250,000 đ
1 Tháng
Core:2 vCPU Ram:2GB Ổ cứng SSD:20GB IPv4 Dedicated:1 IP 100Mbps:Network Việt Nam:Datacenter

VPS Windows 500

500,000 đ
1 Tháng
Core: 3 CPU Ram: 4GB Ổ cứng SSD: 40GB IPv4 Dedicated: 1 IP Network 100Mbps 4000GB: Bandwidth Datacenter Việt Nam

VPS Windows 1000

1,000,000 đ
1 Tháng
Core:4 vCPU Ram:8GB Ổ cứng SSD:80GB IPv4 Dedicated:1 IP 100Mbps:Network Việt Nam:Datacenter