Dịch vụ Cloud VPS Fresh IP

Dịch vụ cung cấp địa chỉ IPv4/IPv6 dành cho các nhu cầu đặc biệt cho việc sử dụng tài khoản Facebook, Ebay, Paypal, Amazon. Quý khách có thể kết nối từ Windows, MAC OS, iPhone và Android tới VPS sử dụng như một máy tính bình thường. Gói Cloud VPS (fresh IP) dành riêng cho các nhu cầu Nuôi tài khoản Facebook, Ebay, Paypal và các nhu cầu tương tự. Bộ OS này Không thích hợp sử dụng cho các nhu cầu khác như WebServer hay SQL Server. Các nhu cầu khác vui lòng đăng ký dịch vụ tại website www.tnd.vn/cloud-vps/ Chú ý - Thanh toán 3 tháng trở lên để được cấp địa chỉ IP mới tinh chưa từng được sử dụng.

VPS Windows 129
 • 1 vCPU Core
 • 1GB Ram
 • 20GB Ổ cứng SSD
 • 1 IP IPv4 Dedicated
 • Network 100Mbps
 • Datacenter Việt Nam
VPS Windows 250
 • 2 vCPU Core
 • 2GB Ram
 • 20GB Ổ cứng SSD
 • 1 IP IPv4 Dedicated
 • Network 100Mbps
 • Datacenter Việt Nam
VPS Windows 500
 • 3 CPU Core
 • 4GB Ram
 • 40GB Ổ cứng SSD
 • 1 IP IPv4 Dedicated
 • Tốc Độ Mạng 10Gb/s
 • Bandwidth 4000GB
 • Datacenter USA
VPS Windows 1000
 • 4 vCPU Core
 • 8GB Ram
 • 80GB Ổ cứng SSD
 • 1 IP IPv4 Dedicated
 • Network 100Mbps
 • Datacenter Việt Nam