Cloud125

Bắt đầu từ
125,000 đ
1 Tháng
 • Socket 1 CPU
 • Ram DDR4 1 GB
 • SSD Cloud Storage 15 GB
 • IP Address v4 1 ipv4
 • IP Address v6 1 ipv6
 • Datacenter Việt Nam
 • Chú ý Gói 125 quá nhỏ không hỗ trợ Windows, Xin quý khách vui lòng chọn Gói 250 trở lên để được hỗ trợ.

Cloud250

Bắt đầu từ
250,000 đ
1 Tháng
 • Socket 1 CPU
 • Ram DDR4 2 GB
 • SSD Cloud Storage 25 GB
 • IP Address v4 1 ipv4
 • IP Address v6 1 ipv6
 • Datacenter Việt Nam

Cloud500

Bắt đầu từ
500,000 đ
1 Tháng
 • Socket 2 CPU
 • Ram DDR4 4 GB
 • SSD Cloud Storage 40 GB
 • IP Address v4 1 ipv4
 • IP Address v6 1 ipv6
 • Datacenter Việt Nam

Cloud1000

Bắt đầu từ
1,000,000 đ
1 Tháng
 • Socket 4 CPU
 • Ram DDR4 8 GB
 • SSD Cloud Storage 80 GB
 • IP Address v4 1 ipv4
 • IP Address v6 1 ipv6
 • Datacenter Việt Nam

Cloud2000

Bắt đầu từ
2,000,000 đ
1 Tháng
 • Socket 6 CPU
 • Ram DDR4 16 GB
 • SAN SSD 160 GB
 • IP Address v4 1 ipv4
 • IP Address v6 1 ipv6
 • Datacenter Việt Nam

Cloud4000

Bắt đầu từ
4,000,000 đ
1 Tháng
 • Socket 8 CPU
 • Ram DDR4 32 GB
 • SSD Cloud Storage 320 GB
 • IP Address v4 1 ipv4
 • IP Address v6 1 ipv6
 • Datacenter Việt Nam

Cloud8000

Bắt đầu từ
8,000,000 đ
1 Tháng
 • Socket 16 CPU
 • Ram DDR4 66 GB
 • SSD Cloud Storage 640 GB
 • IP Address v4 1 ipv4
 • IP Address v6 1 ipv6
 • Datacenter Việt Nam