Cloud Phone 299

299,000 đ
1 Tháng
- 10 Máy Nhánh - Kết nối 2 đầu số 1900 hoặc cố định - 5GB Dung lượng ghi âm - Không giới hạn cuộc gọi đồng thời - Miễn phí tư vấn chọn số đẹp

Cloud Phone 500

500,000 đ
1 Tháng
- 20 Máy Nhánh - Kết nối 3 đầu số 1900 hoặc cố định - 10GB Dung lượng ghi âm - Không giới hạn cuộc gọi đồng thời - Miễn phí tư vấn chọn số đẹp

Cloud Phone 799

799,000 đ
1 Tháng
- 50 Máy Nhánh - Kết nối 4 đầu số 1900 hoặc cố định - 15GB dung lượng ghi âm - Không giới hạn cuộc gọi đồng thời - Miễn phí tư vấn chọn số đẹp