Tổng Đài Đám Mây - Cloud Phone

Cloud Phone 299

- 10 Máy Nhánh
- Kết nối 2 đầu số 1900 hoặc cố định
- 5GB Dung lượng ghi âm
- Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
- Miễn phí tư vấn chọn số đẹp

Cloud Phone 500

- 20 Máy Nhánh
- Kết nối 3 đầu số 1900 hoặc cố định
- 10GB Dung lượng ghi âm
- Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
- Miễn phí tư vấn chọn số đẹp

Cloud Phone 799

- 50 Máy Nhánh
- Kết nối 4 đầu số 1900 hoặc cố định
- 15GB dung lượng ghi âm
- Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
- Miễn phí tư vấn chọn số đẹp

Cloud Phone Theo Yêu Cầu

Vui lòng đăng ký để lại số điện thoại liên hệ.