SSD Hosting 0

34,500 đ
1 Tháng
 • Dung Lượng 500 MB
 • Băng Thông 20 GB
 • Addon Domain 0
 • Database 1
 • Sub Domain Unlimited
 • Park Domain Unlimited
 • FTP Account Unlimited
 • Email Address Unlimited

SSD Hosting 1

67,500 đ
1 Tháng
 • Dung Lượng 1 GB
 • Băng Thông 40 GB
 • Addon Domain 1
 • Database 1
 • Sub Domain Unlimited
 • Park Domain Unlimited
 • FTP Account Unlimited
 • Email Address Unlimited

SSD Hosting 2

105,000 đ
1 Tháng
 • Dung Lượng 1,5 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain 2
 • Database 6
 • Sub Domain Unlimited
 • Park Domain Unlimited
 • FTP Account Unlimited
 • Email Address Unlimited

SSD Hosting 3

142,500 đ
1 Tháng
 • Dung Lượng 2 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Park Domain Unlimited
 • FTP Account Unlimited
 • Email Address Unlimited

Miễn Phí Tên Miền .com hoặc .net

SSD Hosting 4

187,500 đ
1 Tháng
 • Dung Lượng 3,5 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Park Domain Unlimited
 • FTP Account Unlimited
 • Email Address Unlimited

SSD Hosting 5

292,500 đ
1 Tháng
 • Dung Lượng 5 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Park Domain Unlimited
 • FTP Account Unlimited
 • Email Address Unlimited

SSD Hosting 6

442,500 đ
1 Tháng
 • Dung Lượng 7 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Park Domain Unlimited
 • FTP Account Unlimited
 • Email Address Unlimited

SSD Hosting 7

975,000 đ
1 Tháng
 • Dung Lượng 40 GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Park Domain Unlimited
 • FTP Account Unlimited
 • Email Address Unlimited