SSD Hosting 0

34,500 đ
1 Tháng
Dung Lượng: 500 MB Băng Thông: 20 GB Addon Domain: 0 Database: 1 Sub Domain: Unlimited Park Domain: Unlimited FTP Account: Unlimited Email Address: Unlimited

SSD Hosting 1

67,500 đ
1 Tháng
Dung Lượng: 1 GB Băng Thông: 40 GB Addon Domain: 1 Database: 1 Sub Domain: Unlimited Park Domain: Unlimited FTP Account: Unlimited Email Address: Unlimited

SSD Hosting 2

105,000 đ
1 Tháng
Dung Lượng: 1,5 GB Băng Thông: Unlimited Addon Domain: 2 Database: 6 Sub Domain: Unlimited Park Domain: Unlimited FTP Account: Unlimited Email Address: Unlimited

SSD Hosting 3

142,500 đ
1 Tháng
Dung Lượng: 2 GB Băng Thông: Unlimited Addon Domain: Unlimited Database: Unlimited Sub Domain: Unlimited Park Domain: Unlimited FTP Account: Unlimited Email Address: Unlimited Miễn Phí Tên Miền .com hoặc .net

SSD Hosting 4

187,500 đ
1 Tháng
Dung Lượng: 3,5 GB Băng Thông: Unlimited Addon Domain: Unlimited Database: Unlimited Sub Domain: Unlimited Park Domain: Unlimited FTP Account: Unlimited Email Address: Unlimited

SSD Hosting 5

292,500 đ
1 Tháng
Dung Lượng: 5 GB Băng Thông: Unlimited Addon Domain: Unlimited Database: Unlimited Sub Domain: Unlimited Park Domain: Unlimited FTP Account: Unlimited Email Address: Unlimited

SSD Hosting 6

442,500 đ
1 Tháng
Dung Lượng: 7 GB Băng Thông: Unlimited Addon Domain: Unlimited Database: Unlimited Sub Domain: Unlimited Park Domain: Unlimited FTP Account: Unlimited Email Address: Unlimited

SSD Hosting 7

975,000 đ
1 Tháng
Dung Lượng: 40 GB Băng Thông: Unlimited Addon Domain: Unlimited Database: Unlimited Sub Domain: Unlimited Park Domain: Unlimited FTP Account: Unlimited Email Address: Unlimited