Hướng dẫn sử dụng Socks5 có User + Pass với Firefox

Hiện tại chỉ có một số trình duyệt hỗ trợ Socks5 bảo mật kèm theo User + Pass. Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn sử dụng được Socks5 với firefox khi có bảo mật bằng mật khẩu. Bước 1: Cài Đặt Firefox bản mới nhất Bước 2:  Cài đặt addon Proxy Toggle Bước 3: Cấu hình ... Đọc Thêm »

26th Jun 2019
1 2 3