Chuyển Tên Miền

Transfer tên miền của bạn về chúng tôi

Sau đó tên miền của bạn sẽ được gia hạn 1 năm với giá ưu đãi*


Transfer một tên miền

* Không bao gồm một số tên miền nhất định