Sau đó tên miền của bạn sẽ được gia hạn 1 năm với giá ưu đãi*

* Không bao gồm một số tên miền nhất định