Chọn tên miền

www.
www.

www.

Kiểm tra tính sẵn sàng... Xác minh điều kiện transfer... Xác nhận tên miền mà bạn đã chọn...

:domain đã được đăng ký
Bạn có thể đăng ký tên miền
Contact Us

Tên miền của bạn đủ điều kiện để transfer

Please ensure you have unlocked your domain at your current registrar before continuing.

Không đủ điều kiện để Transfer

Tên miền bạn nhập không xuất hiện để được đăng ký.

If the domain was registered recently, you may need to try again later.

Alternatively, you can perform a search to register this domain.

Invalid domain name provided

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
Please check your entry and try again.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
Continue to register this domain for Transfer to us and extend by 1 year* for

.com
299,000đ
Giảm Giá
.vn
698,000đ
Giảm Giá
.com.vn
598,000đ
.net
319,000đ
.top
249,000đ
.vip
300,000đ
Gợi Ý Tên Miền
Tạo lời khuyên cho bạn

Gợi ý tên miền có thể không có sẵn.