Bản Quyền Control Panel

Directadmin Internal Lifetime License

Bản quyền Directadmin trọn đời, thanh toán 1 lần. Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại tnd.vn.