Dịch vụ cung cấp địa chỉ IPv4/IPv6 dành cho các nhu cầu đặc biệt

Dịch vụ Proxy/Sock được tạo sẵn chỉ cần nạp browser là dùng được luôn.

VPS Windows 129

1 CPU
1GB Ram
20GB SSD (Container Version)
1 IPv4
Mạng 100mbps
(Cài sẵn Chrome + Firefox)
Quý khách có thể Remote Desktop hoặc App từ máy tính, laptop, iphone và android tới VPS sử dụng như một máy tính ảo có độ phân dải và địa chỉ MAC riêng biệt. Địa chỉ IP Address là IP Tĩnh cấp riêng không sử dụng chung với người khác.
Gói Cloud VPS (fresh IP) dành riêng cho các nhu cầu Nuôi tài khoản Facebook, Ebay, Paypal và các nhu cầu tương tự. Bộ OS này Không thích hợp sử dụng cho các nhu cầu khác như WebServer hay SQL Server.

  • Windows Server 2012r2 (update bảo mật) bản Trial OS
  • Hà Nội, Việt Nam Datacenter
VPS Windows 250

2 CPU
2 GB Ram
20GB SSD (Container Version)
1 IPv4
Mạng 100mbps
(Cài sẵn Chrome + Firefox)
Gói VPS Small có 2 cpu và 2 gb ram phù hợp với nhu cầu sử dụng nhiều tab trên VPS. Làm nhiều việc cùng lúc.
Quý khách có thể Remote Desktop hoặc App từ máy tính, laptop, iphone và android tới VPS sử dụng như một máy tính ảo có độ phân dải và địa chỉ MAC riêng biệt. Địa chỉ IP Address là IP Tĩnh cấp riêng không sử dụng chung với người khác.
Gói Cloud VPS (fresh IP) dành riêng cho các nhu cầu Nuôi tài khoản Facebook, Ebay, Paypal và các nhu cầu tương tự. Bộ OS này Không thích hợp sử dụng cho các nhu cầu khác như WebServer hay SQL Server.

  • Windows Server 2012r2 (update bảo mật) bản Trial OS
  • Hà Nội, Việt Nam Datacenter
VPS Windows 500

3 CPU
4 GB Ram
20GB SSD (Container Version)
1 IPv4
Mạng 100mbps
(Cài sẵn Chrome + Firefox)
Gói VPS Large có 3 cpu và 4 gb ram phù hợp với nhu cầu thường xuyên sử dụng.
Quý khách có thể Remote Desktop hoặc App từ máy tính, laptop, iphone và android tới VPS sử dụng như một máy tính ảo có độ phân dải và địa chỉ MAC riêng biệt. Địa chỉ IP Address là IP Tĩnh cấp riêng không sử dụng chung với người khác.
Gói Cloud VPS (fresh IP) dành riêng cho các nhu cầu Nuôi tài khoản Facebook, Ebay, Paypal và các nhu cầu tương tự. Bộ OS này Không thích hợp sử dụng cho các nhu cầu khác như WebServer hay SQL Server.

  • Windows Server 2012r2 (update bảo mật) bản Trial OS
  • Hà Nội, Việt Nam Datacenter
VPS Windows 1000

4 CPU
8 GB Ram
80GB SSD (Cloud Storage)
1 IPv4
Mạng 100mbps
(Cài sẵn Chrome + Firefox)
Gói VPS Master có 4 cpu và 8 gb ram phù hợp với nhu cầu làm việc cường độ cao trên máy chủ.
Quý khách có thể Remote Desktop hoặc App từ máy tính, laptop, iphone và android tới VPS sử dụng như một máy tính ảo có độ phân dải và địa chỉ MAC riêng biệt. Địa chỉ IP Address là IP Tĩnh cấp riêng không sử dụng chung với người khác.
Gói Cloud VPS (fresh IP) dành riêng cho các nhu cầu Nuôi tài khoản Facebook, Ebay, Paypal và các nhu cầu tương tự. Bộ OS này Không thích hợp sử dụng cho các nhu cầu khác như WebServer hay SQL Server.

  • Windows Server 2012r2 (update bảo mật) bản Trial OS
  • Hà Nội, Việt Nam Datacenter