Gia hạn chứng chỉ SSL

Hỏi: Tôi có đăng ký chứng chỉ SSL dùng thử 3 tháng tại tnd.vn, sau khi hết hạn tôi có thể gia hạn được không? 
Trả lời: Dịch vụ SSL dùng thử là dịch vụ một lần, để đăng ký SSL dùng tiếp cho website của bạn. Bạn cần đăng ký mới chứng chỉ SSL tại www.tnd.vn/ssl và cài đặt lại từ đầu.
Byla tato odpověď nápomocná? 3 Uživatelům pomohlo (3 Hlasů)