Danh Sách Bài Viết

 Tôi không PING được VPS Windows của tôi?

Hỏi: Tôi mới đăng ký VPS Windows tại tnd.vn nhưng tôi thực hiện lệnh PING từ máy tôi tới VPS thì...