Chứng Chỉ Số và Chữ Ký Số?

Hỏi: tôi đang lờ mờ giữa các khái niệm về chứng chỉ số và chữ ký số.Không hiểu 2 khái niệm nay là một hay khác nhau?
Trả lời: chứng chỉ số và chữ ký số là 2 khái niệm khác nhau và nó là 2 sản phẩm riêng biệt.

1. Dịch vụ chứng chỉ số SSL khác với dịch vụ chứng thực chữ ký số .
2. Chứng thư của dịch vụ chứng chỉ số ssl khác với chứng thư của dịch vụ chứng thực chữ ký số.
3. Dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam có chức năng tương tác với cơ quan nhà nước Việt Nam như khai báo thuế hay giao dịch ngân hàng.
4. Ví dụ trong nghị định 174/2013/NĐ-CP chỉ cấm sử dụng dịch vụ chữ ký hay chứng thư số của nước ngoài chưa được Việt Nam công nhận chứ không cấp dịch vụ chứng chỉ số SSL nước ngoài như Symantec, Verisign, Geotrust, Comodo hay Thawte


Kết luận: dịch vụ chứng thực chữ ký số không phải là dịch vụ chứng chỉ số SSL.

Bạn có thể tham khảo thêm về chữ ký số dưới đây:

Nghị Định 174/2013/NĐ-CP
https://www.tnd.vn/u/2013/11/Nghi-Dinh-174-2013-ND-CP.pdf

Nghị Định Số: 26 /2007/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
https://www.tnd.vn/u/2013/09/nghi-dinh-26-2007-ND-CP-chu-ky-so.pdf

Luật Giao Dịch Điện Tử Số: 51/2005/QH11
https://www.tnd.vn/u/2013/09/luat-giao-dich-dien-tu-so-51-2005-QH11.pdf

Giải thích thêm:

1. “Chứng thư số” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước cấp.

2. “Dịch vụ chứng thực chữ ký số” là một loại hình dịch vụ do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước cấp. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:

a) Tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;

b) Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao;

c) Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;

d) Những dịch vụ khác theo quy định của Nghị định chữ ký số.

  • 1 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Tôi nên lựa chọn chứng chỉ SSL nào ?

Hỏi: Sau khi tham khảo SSL tại TND.VN,tôi thấy có rất nhiều loại chứng chỉ SSL...

Quy trình và thủ tục đăng ký OV & EV SSL

Sau khi đăng ký và thanh toán các loại SSL có mức thứng thực...

Quy trình và thủ tục đăng ký DV SSL (chứng thực tên miền)

Sau khi đăng ký và thanh toán các loại SSL có mức thứng thực...

Công cụ kiểm tra chứng chỉ SSL

Hỏi: Tôi vừa cài đặt xong chứng chỉ SSL trên máy chủ của tôi....

Thắc mắc và hỏi đáp về chứng chỉ số SSL

Hỏi: CA là gì?Đáp: CA là viết tắt của (Certificate authority) hoặc...