Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam

Hỏi: Trong quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT, Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007, Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007
Luật cho rằng phải sử dụng các chứng thư số của Việt Nam hoặc Chứng thư số của nước ngoài được Việt Nam chấp nhận. Điều này như thế nào?

Trả Lời: Đây là các luật không liên quan đến dịch vụ chứng chỉ số SSL dành cho Website. Các luật trên được áp dụng cho dịch vụ chữ ký số và chứng thực chữ ký số. 
Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ chứng chỉ số SSL hoặc Code Signing của Symantec, GlobalSign, Thawte, Comodo, RapidSSL, Geotrust và các nhà cung cấp khác.

Ví dụ: Trang web nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính Việt Nam đang sử dụng dịch vụ chứng chỉ SSL EV của công ty nước ngoài là GlobalSign.
  • 0 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Tôi nên lựa chọn chứng chỉ SSL nào ?

Hỏi: Sau khi tham khảo SSL tại TND.VN,tôi thấy có rất nhiều loại chứng chỉ SSL...

Quy trình và thủ tục đăng ký OV & EV SSL

Sau khi đăng ký và thanh toán các loại SSL có mức thứng thực...

Quy trình và thủ tục đăng ký DV SSL (chứng thực tên miền)

Sau khi đăng ký và thanh toán các loại SSL có mức thứng thực...

Công cụ kiểm tra chứng chỉ SSL

Hỏi: Tôi vừa cài đặt xong chứng chỉ SSL trên máy chủ của tôi....

Thắc mắc và hỏi đáp về chứng chỉ số SSL

Hỏi: CA là gì?Đáp: CA là viết tắt của (Certificate authority) hoặc...