Tôi không tìm thấy file .cer mà chỉ có text phải làm sao ?

Hỏi: Khi đăng nhập trang khách hàng, ở phần dịch vụ SSL đã được kích hoạt của tôi không có file .cer để cài đặt lên IIS mà chỉ có các dòng text Certificates thì tôi phải làm sao ?
Trả lời: Bạn chỉ việc copy dòng text của Certificate ở trong mail hoặc trong trang khách hàng phần dịch vụ của bạn chỗ CRT Code vào một file .txt. Sau đó đổi file này từ dạng .txt sang dạng .cer chỉ bằng cách đơn giản đổi tên nó đi là bạn có thể cài tiếp vào IIS. 

Lưu ý: bạn có thể đổi thành bất cứ dạng nào mà bạn muốn.
  • 1 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Tôi nên lựa chọn chứng chỉ SSL nào ?

Hỏi: Sau khi tham khảo SSL tại TND.VN,tôi thấy có rất nhiều loại chứng chỉ SSL...

Quy trình và thủ tục đăng ký OV & EV SSL

Sau khi đăng ký và thanh toán các loại SSL có mức thứng thực...

Quy trình và thủ tục đăng ký DV SSL (chứng thực tên miền)

Sau khi đăng ký và thanh toán các loại SSL có mức thứng thực...

Công cụ kiểm tra chứng chỉ SSL

Hỏi: Tôi vừa cài đặt xong chứng chỉ SSL trên máy chủ của tôi....

Thắc mắc và hỏi đáp về chứng chỉ số SSL

Hỏi: CA là gì?Đáp: CA là viết tắt của (Certificate authority) hoặc...