Quản lý CPU

Hỏi: Mình đang dùng gói VPS giá rẻ, thỉnh thoảng site của mình bị ddos bất chợt rồi sau đó lại thôi. Mình muốn lưu logs cpu theo từng phút để sau này có thể xem lại những khoảng thời gian nào bị ddos có được không ?
 
Trả lời:
Để quản lý những tiến trình hiện hành chiếm nhiều cpu nhất , bạn login vào ssh và đánh lệnh:

Mã:
top -c
Để quản lý sâu hơn và lưu logs những tiến trình chiếm cpu bạn phải dùng đến một script riêng
Mã:
root@server[~] # cd /root; wget http://files.tnd.vn/linux/system-snapshot/sys-snap.sh
root@server[~] # chmod +x sys-snap.sh
root@server[~] # nohup sh sys-snap.sh &
Theo đó toàn bộ logs sẽ được lưu lại tại thư mục:
Mã:
/root/system-snapshot
Lệnh dưới dùng để dừng tiến trình.
Mã:
root@server[~] # kill `ps aux|grep sys-sna[p]|awk '{print $2}'`
  • 0 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Lỗi 500 Internal Server Error ?

Nếu Host của bạn bị Lỗi 500 Internal Server Error thì bạn có thể kiểm tra xem mình ở các trường...

Tôi cài Magento nhưng bị lỗi 500 Internal Server Error?

Trước khi cài đặt Magento việc đầu tiên bạn cần đọc hướng dẫn kèm theo của loại mã nguồn này....

Làm thế nào để chặn IP/RangeIP bằng .htaccess?

Có nhiều lí do để bạn cần chặn IP bằng .htaccess. Như DDoS, SpamBot,Bad...

Website - Diễn Đàn của tôi bị lỗi thời gian

Hỏi: tôi mới chuyển qua hosting ở TND , vậy mà thời gian bị lỗi lệch múi giờ...

Lỗi 403 Forbidden

  Forbidden You don't have permission to access / on this server. Additionally, a 404...