Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam

Hỏi: Trong quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT, Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007, Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007
Luật cho rằng phải sử dụng các chứng thư số của Việt Nam hoặc Chứng thư số của nước ngoài được Việt Nam chấp nhận. Điều này như thế nào?

Trả Lời: Đây là các luật không liên quan đến dịch vụ chứng chỉ số SSL dành cho Website. Các luật trên được áp dụng cho dịch vụ chữ ký số và chứng thực chữ ký số. 
Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ chứng chỉ số SSL hoặc Code Signing của Symantec, GlobalSign, Thawte, Comodo, RapidSSL, Geotrust và các nhà cung cấp khác.

Ví dụ: Trang web nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính Việt Nam đang sử dụng dịch vụ chứng chỉ SSL EV của công ty nước ngoài là GlobalSign.
War diese Antwort hilfreich? 0 Benutzer fanden dies hilfreich (0 Stimmen)