Tôi không tìm thấy file .cer mà chỉ có text phải làm sao ?

Hỏi: Khi đăng nhập trang khách hàng, ở phần dịch vụ SSL đã được kích hoạt của tôi không có file .cer để cài đặt lên IIS mà chỉ có các dòng text Certificates thì tôi phải làm sao ?
Trả lời: Bạn chỉ việc copy dòng text của Certificate ở trong mail hoặc trong trang khách hàng phần dịch vụ của bạn chỗ CRT Code vào một file .txt. Sau đó đổi file này từ dạng .txt sang dạng .cer chỉ bằng cách đơn giản đổi tên nó đi là bạn có thể cài tiếp vào IIS. 

Lưu ý: bạn có thể đổi thành bất cứ dạng nào mà bạn muốn.
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 1 Users Found This Useful (2 Votes)