Cloud VPS SSD

Cloud125
 • 1 CPU Socket
 • 1 GB Ram DDR4
 • 15 GB SSD Cloud Storage
 • 1 ipv4 IP Address v4
 • 1 ipv6 IP Address v6
 • Việt Nam Datacenter
 • Gói 125 quá nhỏ không hỗ trợ cài Đặt Windows, Xin quý khách vui lòng chọn Gói 250 trở lên để được hỗ trợ. Chú ý
Cloud250
 • 1 CPU Socket
 • 2 GB Ram DDR4
 • 25 GB SSD Cloud Storage
 • 1 ipv4 IP Address v4
 • 1 ipv6 IP Address v6
 • Việt Nam Datacenter
Cloud500
 • 2 CPU Socket
 • 4 GB Ram DDR4
 • 40 GB SSD Cloud Storage
 • 1 ipv4 IP Address v4
 • 1 ipv6 IP Address v6
 • Việt Nam Datacenter
Cloud1000
 • 4 CPU Socket
 • 8 GB Ram DDR4
 • 80 GB SSD Cloud Storage
 • 1 ipv4 IP Address v4
 • 1 ipv6 IP Address v6
 • Việt Nam Datacenter
Cloud2000
 • 6 CPU Socket
 • 16 GB Ram DDR4
 • 160 GB SAN SSD
 • 1 ipv4 IP Address v4
 • 1 ipv6 IP Address v6
 • Việt Nam Datacenter
Cloud4000
 • 8 CPU Socket
 • 32 GB Ram DDR4
 • 320 GB SSD Cloud Storage
 • 1 ipv4 IP Address v4
 • 1 ipv6 IP Address v6
 • Việt Nam Datacenter
Cloud8000
 • 16 CPU Socket
 • 66 GB Ram DDR4
 • 640 GB SSD Cloud Storage
 • 1 ipv4 IP Address v4
 • 1 ipv6 IP Address v6
 • Việt Nam Datacenter