Linux Hosting 1

65,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 500 MB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Email Unlimited

Linux Hosting 2

115,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 1GB MB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Email Unlimited

Linux Hosting 3

195,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 2GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Email Unlimited

Linux Hosting 4

295,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 4GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Email Unlimited

Linux Hosting 5

395,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 10GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Email Unlimited

Windows Hosting 1

65,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 500 MB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database MSSQL/MySQL Unlimited
 • Email Unlimited

Windows Hosting 2

115,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 1GB MB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database MSSQL/MySQL Unlimited
 • Email Unlimited

Windows Hosting 3

195,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 2GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database MSSQL/MySQL Unlimited
 • Email Unlimited

Windows Hosting 4

295,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 4GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Email Unlimited

Windows Hosting 5

395,000đ1 Tháng
 • Dung Lượng 10GB
 • Băng Thông Unlimited
 • Addon Domain Unlimited
 • Sub Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • Email Unlimited