Linux cPanel Unlimited

200,000đ1 Tháng
 • Tên Miền Unlimited
 • Dung Lượng Unlimited
 • Băng Thông Unlimited
 • Database Unlimited
 • Datacenter US
 • Email Unlimited
 • Control Panel cPanel
 • CPU 2 x Xeon Quad-Core

Windows Plesk Pro

250,000đ1 Tháng
 • Tên Miền 10
 • Dung Lượng Unlimited
 • Băng Thông Unlimited
 • Database Unlimited
 • Datacenter US
 • Email Unlimited
 • Control Panel Plesk Windows
 • CPU 2 x Xeon Quad-Core