Proxy IPv6 Việt Nam

990,000đ1 Tháng
  • - Data 1Tb
  • - Datacenter Việt Nam

Dịch vụ Cloud Proxy IPv6 Only (Fresh IP)
- Giá 990k/ tháng
- 60,000 IPv6 Dedicated (IP Tĩnh Dùng Riêng)
- Băng thông 100Mbps
- Hỗ trợ tốt các phần mềm nuôi Facebook PC/IOS/Android
Hỗ Trợ Facebook, Instagram, Google, Bing, các Webite sử dụng Cloudflare và hỗ trợ IPv6 khác. Dịch vụ không hỗ trợ Youtube và các website không hỗ trợ IPv6

Proxy IPv6 USA

990,000đ1 Tháng
  • - Data 1Tb
  • - Datacenter USA

Dịch vụ Cloud Proxy IPv6 Only (Fresh IP)
- Giá 990k/ tháng
- 60,000 IPv6 Dedicated (IP Tĩnh Dùng Riêng)
- Băng thông 100Mbps
- Hỗ trợ tốt các phần mềm nuôi Facebook PC/IOS/Android
Hỗ Trợ Facebook, Instagram, Google, Bing, các Webite sử dụng Cloudflare và hỗ trợ IPv6 khác. Dịch vụ không hỗ trợ Youtube và các website không hỗ trợ IPv6