Wordpress Hosting Signature

WP95
  • 1 Wordpress Website
  • 2 GB SSD Enterprise Dung Lượng
  • 1 IPv6 Địa chỉ IP Address
  • Litespeed Cache Hỗ Trợ
  • Mạnh gấp đôi hosting bình thường CPU
  • Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM
  • Không giới hạn Băng Thông
  • Không giới hạn Database
  • Không giới hạn Sub Domain
  • Không giới hạn Email Address
  • Miễn Phí SSH Access Hosting
  • 10Gb/s Băng Thông Mạng
WP195
  • 3 Wordpress Website
  • 5 GB SSD Enterprise Dung Lượng
  • 1 IPv6 Địa chỉ IP Address
  • Litespeed Cache Hỗ Trợ
  • Mạnh gấp đôi hosting bình thường CPU
  • Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM
  • Không giới hạn Băng Thông
  • Không giới hạn Database
  • Không giới hạn Sub Domain
  • Không giới hạn Email Address
  • Miễn Phí SSH Access Hosting
  • 10Gb/s Băng Thông Mạng
WP390
  • 6 Wordpress Website
  • 10 GB SSD Enterprise Dung Lượng
  • 1 IPv6 Địa chỉ IP Address
  • Litespeed Cache Hỗ Trợ
  • Mạnh gấp đôi hosting bình thường CPU
  • Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM
  • Không giới hạn Băng Thông
  • Không giới hạn Database
  • Không giới hạn Sub Domain
  • Không giới hạn Email Address
  • Miễn Phí SSH Access Hosting
  • 10Gb/s Băng Thông Mạng
WP550
  • 10 Wordpress Website
  • 15 GB SSD Enterprise Dung Lượng
  • 1 IPv6 Địa chỉ IP Address
  • Litespeed Cache Hỗ Trợ
  • Mạnh gấp đôi hosting bình thường CPU
  • Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM
  • Không giới hạn Băng Thông
  • Không giới hạn Database
  • Không giới hạn Sub Domain
  • Không giới hạn Email Address
  • Miễn Phí SSH Access Hosting
  • 10Gb/s Băng Thông Mạng