Chương trình giảm giá áp dụng cho các đơn hàng đăng ký mới năm đầu các loại tên miền quốc tế tại www.tnd.vn

Tên Miền .COM .NET còn 200.000đ với mã tenmientnd Hết hạn : 30/04/2013
Transfer về TND chỉ mất 189.000đ

Tên Miền .BIZ còn 100.000đ tiết kiệm 140.000đ với mã .BIZ Hết hạn : 28/06/2013

Tên Miền .ASIA còn 100.000đ tiết kiệm 285.000đ với mã .ASIA Hết hạn : 28/06/2013

Tên Miền .ORG còn 110.000đ tiết kiệm 130.000đ với mã .ORG Hết hạn : 28/06/2013

Tên Miền .CO còn 415.000đ tiết kiệm 330.000đ với mã .CO Hết hạn : 28/06/2013

Tên Miền .IN còn 288.000đ tiết kiệm 155.000đ với mã .IN Hết hạn : 28/06/2013

 

Kiểm Tra Tên Miền Tại Đây: https://cloud.tnd.vn/domainchecker.phpThứ Hai, Tháng Tư 8, 2013

« Trở Lại