• Thứ Năm, May 3, 2012

Xenforo là mã nguồn PHP Forum có phí.Được phát triển bới 1 nhóm làm việc cho Vbulletin tách ra làm việc riêng. Được xây dựng trên nền tảng web 2.0 và XHTML.

Nhằm đáp ứng theo xu hướng và phong trào mới của cộng đồng IT Việt Nam, bắt đầu từ Hôm nay.

TND Hosting Đã Hỗ Trợ Xenforo

Toàn bộ Server(Windows HostingLinux Hosting sắp tới) của TND đã chính thức hỗ trợ MYSQLI ,được tối ưu hóa tốt nhất và thích hợp nhất đối với Xenforo.

Một số website trên Windows Server của TND đã chuyển sang Xenforo để các bạn có thể tham khảo:

http://www.ngonluanho.org

......

Hướng dẫn cài đặt xenForo trên hosting của TND