• Sexta, Abril 7, 2017
Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia .VN và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư 208). Có hiệu lực thi  hành từ ngày 1/1/2017, Thông tư 208 thay thế cho Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 (Thông tư 189).

Cụ thể giá tên miền chưa bao gồm khuyến mãi sẽ được thay đổi như sau:

Tên miền .VN đăng ký mới còn 750,000đ. Gia hạn 1 năm còn 470,000đ.
Tên miền .COM.VN đăng ký mới còn 630,000đ. Gia hạn 1 năm còn 340,000đ.
Tên miền .COM và .NET đăng ký mới và gia hạn tăng lên thành 264,000đ.

Chúng tôi rất tự hào khi được cung cấp dịch vụ cho quý khách.
Xin chân thành cảm ơn.