VPN

VPN IPv4 Việt Nam

Dịch vụ cung cấp VPN IPv4 Việt Nam dùng cho PC, Laptop, Smart Phone, NOX....
- Có Username + Password bảo mật cho VPN
- IP Address v4 tĩnh được cấp riêng, không sử dụng chung với người khác.
- Sử dụng tốt với Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Edge, IE
- Ẩn danh hoàn toàn. Không thể kiểm tra IP Address thật.
- Băng thông quốc tế lớn, mạng ổn định.
- 100% Địa chỉ IP chưa bao giờ được cấp và sử dụng vào bất cứ một mục đích nào. (Bao check point, reg Account, nuôi via hay nuôi BM đáp ứng yêu cầu IP sạch.)
- Giá rẻ chỉ 115k/IP VPN mỗi tháng.
- Datacenter Việt Nam
Chú ý - Nếu quý khách mua IP để nuôi BM Facebook, Ebay hoặc Paypal. Vui lòng ghi rõ phần ghi chú để chúng tôi sắp xếp địa chỉ IPv4 chưa được sử dụng vào mục đích này bao giờ. Do địa chỉ IPv4 là có hạn chỉ bao gồm 500 địa chỉ IP mới mỗi tháng.