Khuyến mại tên miền quốc tế tháng 10 đến hết 31/10/2013.

Kiểm tra và đăng ký tên miền tại: https://cloud.tnd.vn/domainchecker.php
Giá khuyến mại đã áp luôn vào giá bán không cần sử dụng mã giảm giá.

Khuyến mại đăng ký mới:
.COM còn 180.000đ
.NET còn 110.000đ
.ORG còn 130.000đ
.BIZ còn 70.000đ
.IN còn 80.000đ
.ME còn 110.000đ
.CO còn 240.000đ
.EU còn 70.000đ
.PW còn 80.000đ

Khuyến mại transfer tên miền về TND:
.COM còn 160.000đ
.NET còn 130.000đ
.ORG còn 190.000đ
.BIZ còn 180.000đ
.IN còn 130.000đ

Xem thủ tục cần có để transfer tên miền về TND
Xem hướng dẫn để transfer tên miền về TND

- Tên miền quốc tế transfer về TND được gia hạn thêm một năm.
- Tên miền quốc tế tại TND được miễn phí Privacy Protection(ẩn thông tin chủ tên miền).
- Tên miền quốc tế tại TND được miễn phí 2 Email tên miền riêng.

Trân trọng,

Thứ Ba, Tháng Mười 8, 2013

« Trở Lại