Khuyến mại tên miền quốc tế tháng 11 đến hết 29/11/2013.

Kiểm tra và đăng ký tên miền tại: https://cloud.tnd.vn/domainchecker.php 
Giá khuyến mại đã áp luôn vào giá bán không cần sử dụng mã giảm giá. 

Khuyến mại đăng ký mới: 
.VN còn 730.000đ
.COM.VN còn 610.000đ
.NET còn 110.000đ 
.ORG còn 130.000đ 
.BIZ còn 70.000đ 
.IN còn 80.000đ 
.CO còn 240.000đ 
.EU còn 70.000đ 
.PW còn 80.000đ 

Khuyến mại transfer tên miền về TND: 
.COM còn 160.000đ 
.NET còn 130.000đ 
.ORG còn 190.000đ 
.BIZ còn 180.000đ 
.IN còn 130.000đ 

Xem thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam .VN
Xem thủ tục cần có để transfer tên miền về TND 
Xem hướng dẫn để transfer tên miền về TND

- Tên miền quốc tế & Việt Nam tại transfer về TND được gia hạn thêm một năm.
- Tên miền quốc tế được miễn phí Privacy Protection(ẩn thông tin chủ tên miền) và Free 2 Email tên miền riêng (100MB/Email).

Trân trọng,

Thứ Sáu, Tháng Mười Một 1, 2013

« Trở Lại