Theo lộ trình cung cấp các tên miền cấp cao mới tại đây: https://www.tnd.vn/ten-mien-quoc-te-cao-cap-mo-rong-moi-3743/

Bắt đầu từ ngày 21/03/2014. TND Hosting sẽ cung cấp thêm các loại tên miền mới như: 

Tên miền: .company
Tên miền: .systems
Tên miền: .management
Tên miền: .center
Tên miền: .academy
Tên miền: .computer
Tên miền: .uno
Tên miền: .menu
Tên miền: .limo
Tên miền: .la

Các tên miền khác sẽ được công bố thêm trong thời gian tới.

Trân trọng,

Thứ Sáu, Tháng Ba 21, 2014

« Trở Lại