Hướng dẫn bật Firefox Portable cùng lúc nhiều Profile

Link Download Firefox Portable tại đây.

Tạo một file có tên là FirefoxPortable.ini và đặt nó cùng thư mục với FirefoxPortable.exe

Chứa nội dung như bên dưới ở trong folder

[FirefoxPortable]
FirefoxDirectory=App\firefox
ProfileDirectory=Data\profile
SettingsDirectory=Data\settings
PluginsDirectory=Data\plugins
FirefoxExecutable=firefox.exe
AdditionalParameters=
LocalHomepage=
DisableSplashScreen=false
AllowMultipleInstances=true
DisableIntelligentStart=false
SkipCompregFix=false
RunLocally=false

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 2 Users Found This Useful (11 Votes)