Hướng dẫn Foward toàn bộ Email về một Email nhất định

Trường hợp 1: Sau khi tạo xong địa chỉ email [email protected] . Tôi muốn toàn bộ các email khác chưa được lập có đuôi tên miền của tôi là @tenmien.vn (ví dụ như: [email protected] hoặc [email protected]) đều được Foward về [email protected] nhằm tránh trường hợp khách hàng của tôi gửi vào nhầm địa chỉ email không có thực hoặc chưa được tôi đăng ký.

Hướng dẫn Foward Mail từ toàn bộ các email chưa được đăng ký về một email như sau:

Đăng nhập tài khoản tại: http://domain.tnd.vn/customer

Bước 1: Click vào Menu "List/Search Orders"
Bước 2: Chọn dịch vụ Email Hosting của bạn và click vào mục: Manage Email
Bước 3: Ở mục Catch-All click vào link Disabled

Bước 4: Chọn Forward to the following User/Account và điền vào email đích foward về như trong ví dụ này là [email protected]


Trường hợp 2: Tôi muốn toàn bộ email có đuôi là tên miền của tôi @tenmien.vn đều foward mail về 1 địa như [email protected]
Cách 1: Bạn tạo 1 hòm mail ví dụ như [email protected] sau đó vào phần cài đặt của hòm mail này và foward tiếp nó về email [email protected]
Cách 2: Ở trang Manager Email bạn click vào nút Add Forward Only Account để tạo một hòm mail chỉ dùng để foward về [email protected](ví dụ tôi tạo [email protected]). Sau đó thực hiện như trường hợp 1 để foward toàn bộ mail từ các email có địa chỉ là @tenmien.vn về [email protected]
Nguyễn Thanh(TND Việt Nam)
  • 0 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Import mail từ dịch vụ Email Hosting cũ

Hỏi: Tôi đang sử dụng Email Hosting của một nhà cung cấp X. Nay tôi đổi sang...

Cấu hình Tên Miền để sử dụng Email Hosting

Sau khi đăng ký thành công dịch vụ Email Hosting tại TND.Bạn cần cấu...

Email tên miền riêng là gì?

Thắc mắc:Mình từng sử dụng các dịch vụ email miễn phí như...

Giao diện Webmail dịch vụ Email Hosting cho cá nhân

Dưới đây là hình chụp giao diện webmail của dịch vụ Email Hosting,cực...

Giao diện Webmail dịch vụ Cloud Email cho doanh nghiệp

Dưới đây là giao diện Webmail dịch vụ Cloud Email dành cho doanh nghiệp.Click...