Email tên miền riêng là gì?

Thắc mắc:Mình từng sử dụng các dịch vụ email miễn phí như @gmail.com,@yahoo.com... hay @live.com . Mình đang thắc mắc dịch vụ Email tên miền riêng của TND là gì? 
Trả lời: Dịch vụ Email tên miền riêng là dịch vụ cài đặt Email cho tên miền riêng của bạn . Ví dụ tên miền riêng công ty của bạn là tnd.vn . Khi sử dụng dịch vụ này bạn sẽ được cài đặt và hỗ trợ sử dụng các email dạng [email protected] hay bất cứ email nào khác có đuôi là @tnd.vn(tên miền của bạn).

Tham khảo dịch vụ Email tên miền riêng tại đây.
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 28 Users Found This Useful (40 Votes)