Email Doanh Nghiệp và Email Cá Nhân khác nhau chỗ nào ?

Hỏi: tôi thấy TND cung cấp 2 dịch vụ email sử dụng tên miền riêng là "Email Doanh Nghiệp" và "Email Cá Nhân". Vậy 2 loại dịch vụ Email này có khác gì nhau ?
Trả Lời:
Dịch vụ Email Doanh Nghiệp: chạy trên các máy chủ Cloud với độ an toàn và bảo mật cao uptime tới 99,99% . Tích hợp các tính năng dành riêng cho nội bộ doanh nghiệp như chia sẻ dữ liệu , chia sẻ lịch và chia sẻ danh bạ cùng nhiều tính năng khác...
Dịch vụ Email Cá Nhân: chạy trên một máy chủ vật lý uptime 99,9% .Tối ưu hóa dành cho người dùng cá nhân với giá tốt.

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 1 Users Found This Useful (2 Votes)