Cấu hình Tên Miền để sử dụng Email Hosting

Sau khi đăng ký thành công dịch vụ Email Hosting tại TND.Bạn cần cấu hình tên miền để bắt đầu sử dụng.

Cách 1. Sử dụng NameServer của TND.
Trỏ lại NameServer tên miền của bạn về ns01.tnd.vnns02.tnd.vn .Quản lý DNS tại: http://domain.tnd.vn/customer
Lưu ý: Các bản ghi liên quan đến dịch vụ Email Hosting sẽ được cấu hình sẵn. Bạn chỉ việc cấu hình thêm các bản ghi khác để chạy website cho tên miền của bạn.

Cách 2. Cấu hình DNS theo Hướng Dẫn.
Nếu sử dụng dịch vụ DNS khác, bạn cần trỏ các bản ghi theo hướng dẫn để dịch vụ này được hoạt động. Đăng nhập tài khoản tại: http://domain.tnd.vn/customer

Bước 1: Click vào Menu "List/Search Orders"
Bước 2: Chọn dịch vụ Email Hosting của bạn, và click vào Name Server Details.
Bước 3: Click vào + Option 2 và DNS các bản ghi theo hướng dẫn.

Nguyễn Thanh(TND Việt Nam)
  • 0 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Import mail từ dịch vụ Email Hosting cũ

Hỏi: Tôi đang sử dụng Email Hosting của một nhà cung cấp X. Nay tôi đổi sang...

Email tên miền riêng là gì?

Thắc mắc:Mình từng sử dụng các dịch vụ email miễn phí như...

Giao diện Webmail dịch vụ Email Hosting cho cá nhân

Dưới đây là hình chụp giao diện webmail của dịch vụ Email Hosting,cực...

Giao diện Webmail dịch vụ Cloud Email cho doanh nghiệp

Dưới đây là giao diện Webmail dịch vụ Cloud Email dành cho doanh nghiệp.Click...

Email Doanh Nghiệp và Email Cá Nhân khác nhau chỗ nào ?

Hỏi: tôi thấy TND cung cấp 2 dịch vụ email sử dụng tên miền riêng là...