Cấu hình Tên Miền để sử dụng Email Hosting

Sau khi đăng ký thành công dịch vụ Email Hosting tại TND.Bạn cần cấu hình tên miền để bắt đầu sử dụng.

Cách 1. Sử dụng NameServer của TND.
Trỏ lại NameServer tên miền của bạn về ns01.tnd.vnns02.tnd.vn .Quản lý DNS tại: http://domain.tnd.vn/customer
Lưu ý: Các bản ghi liên quan đến dịch vụ Email Hosting sẽ được cấu hình sẵn. Bạn chỉ việc cấu hình thêm các bản ghi khác để chạy website cho tên miền của bạn.

Cách 2. Cấu hình DNS theo Hướng Dẫn.
Nếu sử dụng dịch vụ DNS khác, bạn cần trỏ các bản ghi theo hướng dẫn để dịch vụ này được hoạt động. Đăng nhập tài khoản tại: http://domain.tnd.vn/customer

Bước 1: Click vào Menu "List/Search Orders"
Bước 2: Chọn dịch vụ Email Hosting của bạn, và click vào Name Server Details.
Bước 3: Click vào + Option 2 và DNS các bản ghi theo hướng dẫn.

Nguyễn Thanh(TND Việt Nam)
  • 0 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Email Doanh Nghiệp và Email Cá Nhân khác nhau chỗ nào ?

Hỏi: tôi thấy TND cung cấp 2 dịch vụ email sử dụng tên miền riêng là...

Hướng dẫn cài đặt Email tên miền riêng trên Android

Hỏi: Tôi đang sử dụng điện thoại di động hệ điều hành Android. Làm thế nào để cấu hình dịch vụ...

Hướng dẫn tạo email cho tên miền sử dụng Email Hosting

Đăng ký thành công dịch vụ Email Hosting.Bạn sẽ nhận được mail tạo mật khẩu ở trang...

Giao diện Webmail dịch vụ Cloud Email cho doanh nghiệp

Dưới đây là giao diện Webmail dịch vụ Cloud Email dành cho doanh nghiệp.Click...

Email tên miền riêng là gì?

Thắc mắc:Mình từng sử dụng các dịch vụ email miễn phí như...