TND chấp nhận phương thức thanh toán nào ?

Hỏi: Làm thế nào để tôi thanh toán hóa đơn cho TND?
Trả lời: Bạn có thể xem đầy đủ các phương thức thanh toán tại đây: https://www.tnd.vn/lien-he/thanh-toan/

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 15 Users Found This Useful (77 Votes)