Tôi Đã Chuyển Tiền Vào Tài Khoản Ngân Hàng Của TND Làm Thế Nào Để Kích Hoạt Dịch Vụ?

Nếu Quý khách đã chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản ngân hàng bằng các phương thức liệt kê bên dưới và để yêu cầu kích hoạt tài khoản, Quý khách vui lòng mở Ticket hỗ trợ (https://cloud.tnd.vn/supporttickets.php) cho bộ phận Bán Hàng với các thông tin sau:

  • Chuyển Tiền Qua Cột ATM

Vui Lòng Quý Khách mở Ticket với nội dung là: Tài Khoản Của Quý Khách khi chuyển tiền và thời gian chuyển.

  • Chuyển Tiền Bằng Cách Nộp Tiền Mặt Trực Tiếp Vào Ngân Hàng

-Khi chuyển tiền cho chúng tôi bạn ghi nội dung vào giấy chuyển tiền là số hóa đơn cần thanh toán của bạn. 

  • Chuyển Tiền Trên Mạng Qua Dịch Vụ (Internet Banking,SMS Banking)

-Khi chuyển tiền cho chúng tôi bạn ghi nội dung chuyển tiền là số hóa đơn cần thanh toán của bạn .

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 5 Users Found This Useful (17 Votes)