Hướng dẫn nâng cấp dịch vụ Hosting/VPS

*Chú ý: Nếu dịch vụ của bạn đã bị đình chỉ, thì nút Upgrade sẽ không xuất hiện. Trong trường hợp này bạn cần liên hệ với TND để nâng cấp dịch vụ.

Cách tính bù trừ giá do thời gian sử dụng còn lại của gói cũ ở đây.

Ví dụ để nâng cấp gói Hosting cP-1 lên gói Hosting cP-6 bạn làm như sau:

Quý khách vào phần Sản Phẩm / Dịch Vụ như hình

 

rồi sau đó vào phần Xem Chi Tiết Dịch Vụ

 

 

Tiếp đó bạn click vào nút nâng cấp tài khoản và làm theo hướng dẫn

 

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 0 Users Found This Useful (10 Votes)