Thủ tục Transfer tên miền về TND

Hỏi: Điều kiện nào để tên miền của tôi có thể Transfer về TND Việt Nam?
Trả lời:Dưới đây là yêu cầu để Transfer tên miền của bạn.

  1. Domain Status : OK (Tên Miền đã được UNLOCK).
  2. Bản ghi Whois tên miền hiển thị đúng địa chỉ Email đang hoạt động của bạn(Privacy Protection đã Tắt).
  3. Có Authorization Code(còn gọi là EPP Code).
  4. Tên Miền trên 60 ngày tuổi.

Tùy thuộc vào ngày làm việc của nhà đăng ký tên miền cũ.Bạn có thể mất từ 5-7 ngày để hoàn tất quá trình Transfer tên miền.
Nế Transfer Domain về TND từ Google Apps(Godaddy) bạn có thể xem hướng dẫn rút ngắn thời gian transfer còn vài tiếng tại đây.

Chú thích: Domain Status clientTransferProhibited có thể được hiểu là do tên miền chưa Unlock, đang bật Privacy Protection,mới thay đổi thông tin tên miền hoặc chưa đủ điều kiện để transfer đi.

Bạn có thể bắt đầu Transfer tên miền tại đây:
https://cloud.tnd.vn/cart.php?a=add&domain=transfer
Và xem thêm Hướng dẫn Transfer tại đây:
https://cloud.tnd.vn/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=67

Sau khi transfer tên miền thành công:
- Tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm một năm và được miễn phí Privacy Protection.
(Ví dụ tên miền hết hạn 13/10/2014 sẽ được gia hạn thành 13/10/2015)

- Thông tin chủ thể tên miền sẽ thay đổi theo thông tin mới tại TND.

Lưu ý: Trong trường hợp transfer tên miền thất bại,chúng tôi sẽ hoàn trả lại 100% số tiền của bạn.

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 149 Users Found This Useful (1449 Votes)