Thắc mắc tên miền quốc tế

Hỏi: tên miền quốc tế là bao gồm những loại tên miền nào?
Trả lời: tên miền quốc tế là tất cả các tên miền trên thế giới trừ tên miền .vn cấp 2 và cấp 3.

Hỏi: tên miền quốc tế tại TND đã bao gồm 10% thuế VAT chưa?
Trả lời: Tên miền quốc tế không chịu 10% thuế VAT nên giá không bao gồm 10% VAT.

Hỏi: tôi mua tên miền quốc tế tại TND có được xuất hóa đơn không?
Trả lời: Có, bạn mua tên miền quốc tế tại TND sẽ được xuất hóa đơn theo yêu cầu.

Hỏi: tên miền quốc tế tại TND có thể get EPP Code để transfer đi nhà đăng ký khác không?
Trả lời: Có, bạn có thể get EPP Code(Authorization Code) tự động tại trang khách hàng và transfer đi nhà đăng ký khác.

Hỏi: tên miền quốc tế tại TND có chức năng Lock Domain không ?
Trả lời: Có, tên miền quốc tế tại TND có chức năng Lock Domain(Domain Theft Protection) - Khóa chặt tên miền ngăn chặn hacker transfer đi nhà cung cấp khác.

Hỏi: tên miền quốc tế tại TND có chức năng Privacy Protection không?
Trả lời: Có, tên miền quốc tế tại TND có chức năng Privacy Protection bảo vệ thông tin của chủ tên miền.

Hỏi: sau khi đăng ký tên miền quốc tế tại TND tôi có phải khai báo với BTT&TT không ?
Trả lời: Có, sau khi đăng ký bạn phải thông báo sử dụng tên miền quốc tế với BTT&TT. Xem chi tiết tại đây.


Hỏi: TND có bán tên miền quốc tế tiếng Việt  dạng tênmiền.com không ?
Trả lời: Có, chúng tôi có bán tên miền quốc tế có hỗ trợ IDN(Internationalized domain name).

Hỏi: Tên miền tại TND có chức năng DNS không?
Trả lời: Có, tên miền tại TND có chức năng quản lý dns tại domain.tnd.vn hoặc dns.tnd.vn (miễn phí).

Hỏi: Tôi có thể transfer tên miền quốc tế về TND không?
Trả lời: Có, bạn có thể transfer tên miền quốc tế về TND. Xem hướng dẫn transfer tên miền tại đây.
  • 0 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Video hướng dẫn đăng ký và cấu hình DNS tên miền

Hỏi: Tôi muốn cấu hình bản ghi DNS trỏ về địa chỉ IP Hosting của tôi thì làm thế nào?Đáp: Bạn có...

Cách đăng ký và Active tên miền .XXX

Sau khi đăng ký tên miền .XXX tại TND thành công và có thể Whois nó. Bạn sẽ nhận được mail thông...

Hướng dẫn Transfer tên miền về TND

Hỏi: tôi muốn transfer tên miền quốc tế về TND Việt Nam thì thủ tục và quy trình như thế nào?Trả...

Thủ tục Transfer tên miền về TND

Hỏi: Điều kiện nào để tên miền của tôi có thể Transfer về TND Việt Nam?Trả lời:Dưới đây là yêu...

Transfer tên miền từ Google Apps về Việt Nam?

Hỏi: Tôi có đăng ký một tên miền tại Google Apps và sử dụng dịch vụ Mail luôn ở đó.Giờ tôi muốn...