Hướng dẫn đổi Port SSH của VPS Linux

Khách hàng: Cho mình hỏi làm thế nào để đổi lại Port SSH từ 22 sang Port khác được không? Mình không muốn bị Hacker nhòm ngó.

Trả Lời: 

Cấu hình port của SSH nằm ở 
/etc/ssh/sshd_config
Để đổi port SSH bạn mở file này lên và tìm
#Port 22
Sửa lại thành số Port mà bạn muốn đổi ví dụ:
Port 2222
Sau đó nhớ restart service để được cập nhập.
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 10 Users Found This Useful (13 Votes)