Hướng dẫn tạo email cho tên miền sử dụng Email Hosting

Đăng ký thành công dịch vụ Email Hosting.Bạn sẽ nhận được mail tạo mật khẩu ở trang http://domain.tnd.vn
Chú ý: Bạn phải chọn Customer trước khi đăng nhập ở http://domain.tnd.vn

Bước 1: Click vào Menu "List/Search Orders"


Bước 2: Chọn dịch vụ Business Email của bạn, và click vào Manage Email

Bước 3: Trên Tab Mail chọn Add User

1. First Name (Tên)
2. Last Name (Tên Đệm)
3. Desired Email Address (Email phụ như GMail hay Yahoo, thường dùng trong trường hợp quên mật khẩu)
4. Country of User (Chọn Việt Nam)

Chú ý: sau khi bấm Add User một hộp thoại chứa mật khẩu sẽ hiện ra. Bạn nhớ lưu lại thông tin này trước khi tắt.

Để quản lý Email vừa tạo vào Tab Mail chọn Menu Manager User / Accounts

Để sử dụng Email vừa tạo. Đăng nhập vào Webmail của bạn ví dụ như webmail.vnim.vn

Nguyễn Thanh(TND Việt Nam)
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 2 Users Found This Useful (2 Votes)