Hướng dẫn cài đặt Email Tên Miền trên Outlook

Để cài đặt dịch vụ Email Hosting với tên miền riêng của bạn trên các chương trình Email Client như Outlook 2013.Đầu tiên bạn cần chắc chắn rằng dịch vụ Email Hosting của bạn đã được cài đặt và hoạt động tốt:
Cấu hình Tên Miền để sử dụng Email Hosting
Hướng dẫn tạo email cho tên miền sử dụng Email Hosting

Chú ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ email tên miền riêng của chúng tôi.

Sau đó ta bắt đầu các bước sau:

Mở Outlook 2013 lên vào File click vào nút Add Account và điền vào các thông số Email mà bạn đã tạo.
Click Next, hệ thống sẽ tự động dò tìm cài đặt dịch vụ mail mà bạn không cần phải làm gì thêm.


Nếu muốn tự cấu hình dịch vụ Email Hosting bằng tay bạn chọn "Manual Setup or addtional server types" và click Next.
Ở cửa sổ tiếp theo bạn chọn POP or IMAP rồi click Next.

Sau đó bạn điền các thông số máy chủ vào chỗ trống:


Click tiếp vào nút More Settings 

Ở Tab Outgoing Server nhớ Tick vào dòng My outgoing server (SMTP) requires authenticationỞ Tab Advanced dòng Incoming server (IMAP) điền Port là 143 , dòng Outgoing server (SMTP) điền là 25.
Chú ý: nếu bạn điền port SMTP là 25 và không gửi email được, hay đổi sang port 587. Vì một số nhà mạng hoặc mạng nội bộ công ty chặn port 25 để tránh việc người dùng spam thư rác.


Click OK và bạn đã hoàn thành cài đặt dịch vụ Email Tên Miền của bạn trên Outlook 2013. Các chương trình Email Client khác làm tương tự là được.

Chú ý: Bài viết này là hướng dẫn và được áp dụng cho các dịch vụ Email dưới đây.
Dịch vụ Email tên miền riêng dành cho doanh nghiệp.
Dịch vụ Email tên miền riêng dành cho cá nhân.

Nguyễn Thanh(TND Việt Nam)
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 4 Users Found This Useful (11 Votes)