Hướng dẫn Foward toàn bộ Email về một Email nhất định

Trường hợp 1: Sau khi tạo xong địa chỉ email hotro@tenmien.vn . Tôi muốn toàn bộ các email khác chưa được lập có đuôi tên miền của tôi là @tenmien.vn (ví dụ như: quanly@tenmien.vn hoặc xx@tenmien.vn) đều được Foward về hotro@tenmien.vn nhằm tránh trường hợp khách hàng của tôi gửi vào nhầm địa chỉ email không có thực hoặc chưa được tôi đăng ký.

Hướng dẫn Foward Mail từ toàn bộ các email chưa được đăng ký về một email như sau:

Đăng nhập tài khoản tại: http://domain.tnd.vn/customer

Bước 1: Click vào Menu "List/Search Orders"
Bước 2: Chọn dịch vụ Email Hosting của bạn và click vào mục: Manage Email
Bước 3: Ở mục Catch-All click vào link Disabled

Bước 4: Chọn Forward to the following User/Account và điền vào email đích foward về như trong ví dụ này là hotro@tenmien.vn


Trường hợp 2: Tôi muốn toàn bộ email có đuôi là tên miền của tôi @tenmien.vn đều foward mail về 1 địa như tnd@gmail.com
Cách 1: Bạn tạo 1 hòm mail ví dụ như hotro@tenmien.vn sau đó vào phần cài đặt của hòm mail này và foward tiếp nó về email tnd@gmail.com
Cách 2: Ở trang Manager Email bạn click vào nút Add Forward Only Account để tạo một hòm mail chỉ dùng để foward về tnd@gmail.com(ví dụ tôi tạo hotro@tenmien.vn). Sau đó thực hiện như trường hợp 1 để foward toàn bộ mail từ các email có địa chỉ là @tenmien.vn về hotro@tenmien.vn
Nguyễn Thanh(TND Việt Nam)
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 0 Users Found This Useful (0 Votes)