"Email Clients" nào được hỗ trợ ?

Bạn có thể gửi mail từ máy tính của bạn thông qua các chương trình "Email Clients". Các dịch vụ Email Doanh Nghiệp và Cá Nhân của chúng tôi hỗ trợ :
Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Eudora, Entourage 2004, Windows Mail, etc.
Ngoài ra chúng tôi cũng hỗ trợ các giao thức như  POP, IMAP và MAPI
هل كانت المقالة مفيدة ؟ 0 أعضاء وجدوا هذه المقالة مفيدة (0 التصويتات)