Trang quản lý tên miền ở đâu?

Hỏi: Tôi đã mua tên miền quốc tế tại tnd.vn, vậy trang quản lý (Control Panel) tên miền của tôi nằm ở đâu? Tôi muốn đổi NameServer, bản ghi DNS và các chức năng khác.
Trả lời: Sau khi mua tên miền ở chúng tôi, bạn sẽ nhận được thư hướng dẫn chi tiết. Để đăng nhập trang quản lý tên miền quốc tế tại tnd.vn. Bạn truy cập vào website cloud.tnd.vn

Hỏi: Tôi đã đăng ký tên miền Việt Nam tại tnd.vn, vậy trang quản lý (Control Panel) tên miền Việt Nam của tôi nằm ở đâu? Tôi muốn đổi NameServer và các bản ghi DNS.
Trả lời: Sau khi mua tên miền Việt Nam, bạn sẽ nhận được thư hướng dẫn chi tiết. Để đăng nhập trang quản lý tên miền Việt Nam tại tnd.vn. Bạn truy cập vào website dns.tnd.vn
Esta resposta foi útil? 2 Utilizadores acharam útil (2 Votos)