Hướng dẫn nâng cấp RAM, IP và CPU

Hỏi: Tôi muốn nâng cấm thêm 512MB Ram,mua thêm 1 IP tĩnh và nâng cấp CPU VPS của tôi thì làm thế nào?
Đáp: Bạn đăng nhập vào tài khoán chứa dịch vụ cần nâng cấp. Ở trang https://cloud.tnd.vn/clientarea.php

  1. Click vào mục : Dịch vụ / Nâng Cấp.
  2. Click vào nút xem chi tiết trên dịch vụ VPS của bạn.
  3. Click vào tab dịch vụ cộng thêm.
  4. Click vào nút mua thêm các dịch vụ phụ.

Bạn sẽ được đưa đến trang đăng ký và thanh toán dịch vụ phụ VPS của bạn.

  • 2 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Hướng dẫn đổi Port SSH của VPS Linux

Khách hàng: Cho mình hỏi làm thế nào để đổi lại Port SSH...

Hướng dẫn quản lý CPU VPS

Khách Hàng: Mình đang dùng gói VPS giá rẻ, thỉnh...

Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

Lệnh kiểm tra CPU:# cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU:# top -c Lệnh kiểm tra hệ điều...